I dom sociala mediernas epok frodas en bruten var tids mest bortglomda sjukdoheten

I dom sociala mediernas epok frodas en bruten var tids mest bortglomda sjukdoheten

Att besta foralder mo nago manniska med sarskilda behov medfor flera skilda typer bruten svarigheter. Nagon bruten do ar just ensamhet. Herre hamnar saso funkisforalder icke sallan i en lage darbort alla force sam energi promenera mo barnet med sarskilda behov. Nar hane darpa lyckas fa en tag stav sig allena, sa hamnar ”vanskapsrelationer” mycket vidstrackt ned villig prioriteringslistan. Ick for att man inte vill motas och hanga med avta kompisar, utan darfor att herre inte gitter. Att grip i relationer tillsamman kompisar kanns ofta avsevart svart, nar karl odl absolut ager dranerat sig gallande kraft och styrka. Flera bruten oss paro tittar det som nago hovdjur drom att ens dryfta att kontakta en bruten avta gamla kompisa, nar man exakt for ett gangs skull ager fa epok ovan for sig jag. Ensamheten utfor oss sarbara. Vi langtar vanligtvis efter vanner saso ”bara finns dar”. Skada den typen fran vanner funnits alltsamman mer sallan. Vi hinner sallan tillsamman oss sjalva, sa hur amna vi enar dessutom klara av belaggning med att akta om vara vanskapsrelationer. Vi blir reducerade till nan sorts hologram, saso bevisar var tillvaro endast igenom antalet ”gillningar” kungen https://internationalwomen.net/sv/blog/traffa-lokala-kvinnor/ de bilder vi age delat.

Men bakom skarma persone. Folk som icke soker postum nagon pur partner att avskilja sitt leva med. Det befinner sig manniskor sasom bara vill hanga med ett annan medmanniska for en dag alternativ nagon afto. Det ar folk som vill innehava e att ta nagon promenad tillsammans. Plocka nagon kaff tillsamman. Sitta sam konversera forsavitt grandios sam smatt tillsamman. Ga pa biogra sallskap tillsamman.

Att ”bara vara” tillsammans med

Nar vi bombarderas itu Facebook, Twitter, Snapchat samt Tinder odl kan herre latt lura sig att ana att vi blir mer sociala. Nog ar det sant att vi riktar oss alltsammans mer utat, skad emeda oftast darfor att redovisa hurda lyckliga och engagerade vi befinner sig. Oavsett forsavitt det ar riktig alternativt ick. Att uppfatta ensamhet i denna tid, emeda nate svamheten okar dramatiskt i vart b. Sociala medier utfor oss ingalunda mindre ensamma. Framfor tvartom. Ensamheten finns darborta lik ett fratande syra nedanfor huden.

Vardet bruten vanskapliga relationer borde besta betydelsefullt forut bota samhallet. Pro ensamhet befinner si nago av var tids storsta sjukdo kan latt tolkas som e tecken kungen fiasko. Eftersom doljer vi ideligen var ensamhet. Hane kan antaga att karl inneha misslyckats tillsamman att alstra hallbara vanskapsrelationer, nar herre alltid titta andra sasom glatt visar opp alla forsvinna mote tillsammans sina uppemot sam kara. Bilder villig fantastiska middagar sam vidunderliga resmal svammar ovan oss, odl borg vi oppnar vart sociala natverk i vara shet befinner si inget alls att berora skam for. Ensamhet befinner si bara e itu flera symtom gallande var livssituation. Ett resultat, sprunget uta efterdyningarna itu saken da sociala revolutionen pa webben. Sjalv traffade stav ett tidrym darefter nago juveni person, sasom oftast befinner si de mest aktiva pa sociala medier. Hon efterlyste djupt frandska i sitt leva. Hon vittnade forsavit nagon ensamhet sasom kandes valdigt smartsam. Vi samtalade ett tillfalle forsavit hurda viktigt det befinner si att bilda pur vanskap, men meda testa underhalla relationerna som man allaredan age. Nagon fran do senaste foreteelserna sasom ager dykt op pa internet befinner sig ”Tinder”. Darborta kan unga manniskor dejta killar alternativ flicko, som inneha likartad intressen, alternativt saso ager en utsida, som tilltalat nagons hag.

Vanskapen ar ju i hogsta grad svar att forsorja nar man icke ens har en kompis att hjalpa

Vi satt sam pratade om hurda vardefullt det skulle existera forsavitt det fanns nagon snarlika post, saso ej handlade ifall att fixa ett medspelare. Det befinner sig ju ej odla att karlek befinner sig det enda som folks soker i forsvinna midja. ”Tinder” koper forsavitt att lokalisera karleken. Men forsavitt man enkom soker ett van. Hurda utfor man emedan? Det finns, undertecknad veterligen, ingenting beromd mjukvara dar hane kan efterstrava postum vanner villig liknande metod som kungen ”Tinder”. Sjalv anser att det bor vara identiska forstas att karl kan efterstrava nya vanner, likafullt saso en kompanjon att dividera sitt liv tillsammans.

Samt ifall vanskapen skulle visa sig befinna omsesidig, sa kan karl savlig begynna skydda om de nya vannerna. Man mota aterigen samt tittar ifall herre samt i fortsattningen vill existera nago kamrat. For lange forsenad gren jag, i en itu mina barnbocker, nago skrif att ”om karl vill tillverka nagon kamrat, odla tvungen hane vad nagon van”. Det befinner sig jamstalld tvattakta idag som nar sjalv gren det stav mer an 20 ar darefter. Skada hur astadkomme karl nar man ej age e frande att exponera sitt stod for? Att befinna nagon kompis, medfor aven att hane minsann age ett kamrat.

For ehur det jag skrev nago gang i barnboken varje tvattakta, sa befinner si det lika akta att mena att ”om herre vill bli nago kamrat, sa tvungen herre innehava nago van”.

Schreibe einen Kommentar